Bryggerieierens sjel

SAMARBEID: Hanne Egenæss (fra venstre) roser erfarne ansatte som Einar Schmidt, Tore Kvame, Anne Skivik Jørgensen og Morten Brostrøm. 

Hanne Egenæss Wiig har brukt både medmenneskelighet og forretningsteft for å sikre familiens dominerende eierskap i Hansa Borg Bryggerier. En sterk kvinne med ekte bryggerisjel kjempet en lang kamp for landets største norskeide bryggeri, og vant. 

 Da hennes far Per Egenæss, mangeårig bryggerisjef og profilert sarping, kjempet kampen for at Hansa og Borg sammen skulle kunne stå imot trykket fra Ringnes, kom Hanne stadig mer i posisjon med sine råd til en mer og mer lyttende far. Hun var sterkt delaktig da hennes far til slutt godtok  at Hansa-eierne skulle få 75 prosent eierandel, mens Egenæss-familien fikk 25 prosent. Med fasiten i hånda var dette et strategisk sjakktrekk som senere sikret familien aksjemajoritet og kontroll. 

 – Jeg vokste opp her. Man må ha med seg sjelen i et bryggeri. Alt kan ikke bare dreie seg om å tjene penger, sier Hanne Egenæss Wiig. 

OGSÅ HANSA: Hanne Egenæss viser stolt frem produksjonsanlegget i Sarpsborg, hvor det også tappes Hansa-øl på boks.

KLØKTIG HANDEL 

Hun snakker om Østfolds eldste industribedrift, som har brygget øl i 165 år. Hun snakker om en av Sarpsborgs viktigste arbeidsplasser gjennom veldig mange år. Et bryggeri på Kurland hvor det går lang tid mellom hver gang noen slutter. En bedrift som tar arbeidsmiljø og medmenneskelighet på alvor. Og som takk for denne holdningen fra bedriftseierne, har de ansatte sørget for å videreføre kunnskapen om hvordan man lager godt øl. Dette til tross for beinhard konkurranse og kamp om marked og kunder. 

Morten Brostrøm er fagforeningslederen som har fått eierne til å lytte på de ansatte underveis. Selv har han jobbet seg opp fra bryggerigulvet i innfusjonerte Fredrikstad Bryggeri, til å bli en mangeårig tydelig fagforeningsleder, og videre til fabrikksjef i anlegget i Sarpsborg. Hanne lytter på Morten, og Morten vet at Hanne har et ekte bryggeriengasjement som aktiv eier. 

– Hanne er først og fremst et medmenneske, som viser omsorg for de ansatte. Hun har hele tiden kjempet for oss. Uten henne ville vi nok forsvunnet i perioden 2002–2004, under den heftige priskrigen, forteller fabrikksjef Brostrøm. 

Kort fortalt, ble de finansielle eierne kjøpt ut, slik at Egenæss satt med over 60 prosent av aksjene. Pengene til dette ble skaffet ved at 143 millioner kroner fra Byttehandelen mellom Borg og Hansa i 1997 ble syltet ned som reserve. I tillegg til solid fortjeneste fra boligutbyggingen på den attraktive tomta som Fredrikstad Bryggeri holdt til. 

SAMSPILL: Fabrikksjef Morten Brostrøm og Hanne Egenæss har samme grunntanker om bryggeridrift. 

SENT, MEN GODT 

Sarpsborgs legendariske bryggerisjef og eier Per Egenæss fikk fire døtre, og det sies at han ønsket seg en sønn som kunne ta over bryggeriet. Familien bodde i det hvite huset som nå er Cash & Carry på bryggeriet. Hanne minnes at de som barn lekte mye på fabrikken, og at det var kø av skolevenner som ville være med på lek i de spennende omgivelsene. Hun var bare fem år da hun hadde sine første arbeidsoppgaver. 

Faren var av den gamle skolen, og det var ikke naturlig for ham at jenter tok utdannelse relatert til industri og økonomi. Hanne tok sosialpedagogisk utdannelse i København. Etter å ha giftet seg med legen Mogens Wiig, flyttet de til Nord-Norge. Hanne jobbet som rådgiver og leder på kommunalt sosialpolitisk nivå. Men tidlig på 1990-tallet flyttet de til Halden. Per Egenæss hadde nå endret sitt syn på kvinner i lederroller, og hadde sett Hannes sterke karakter. Han så en klartenkt strateg, og at hun hadde samme kjærlighet for bryggeriet som han selv. 

I 1992 ble hun valgt inni styret. Fusjonen i 1997 svarte kanskje ikke helt til forventningene for ansatte og eiere i Sarpsborg-bedriften. Morten Brostrøm forteller om alt dette, og investeringstørke i Sarpsborg. 

– Det kan skrives bok om det som skjedde med Hanne i hovedrollen. I 2002 klarte Borg-eierne, med Hanne som pådriver og regissør, å sikre 60 prosent eierandel i konsernet. Hanne har empati og evne til å se enkeltmennesker, uavhengig av posisjon i samfunnet. Hun trår til der det behøves, skryter Brostrøm. 

1947: Den Skandinaviske Bryggerhøyskole anno 1947. Per Egenæss nr. 2 bak fra venstre. 

ENGASJERTE SØSTRE 

Hanne Egenæss Wiig og bryggeriet i Sarpsborg har gjennom alle år stilt opp for lokalsamfunnet. Hun er dessuten stolt bryggerieier. Sammen med søstrene Kari, Toril og Mette har hun videreført et stolt lokalt eierskap og brennende interesse for det å drive bryggeri. 

– Far døde i 2001, 87 år gammel. Han fikk dessverre ikke oppleve at vi fikk tilbake aksjemajoriteten, forteller hun. 

Borg Bryggerier het opprinnelig Lande Gaard Bryggeri i 1855, og ble ledet av kjøpmann Hans Hafslund. I 1905 overtok Egenæss-familien, og Hans Egenæss ble leder. I dag har familien gjennom selskapet Borg Invest 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggeri. 

Per Egenæss tok over etter sin far Hans i 1945, og ledet bryggeriet helt til 1990. Da overlot han sjefsstolen til sin svigersønn Bjørn Strømsæther, som var sjef frem til fusjonen med Hansa i 1997. 

Da tok bergenseren Tor Andersen over. Han ble avløst av Lars Midtgård i 2005, da Hanne og Borg-eierne igjen fikk aksjemajoritet. Nå er det Lars Giil som sitter i sjefsstolen. Hanne Egenæss Wiig forteller også at hennes svoger Bjørn Strømsæther bidro sterkt sammen med henne i de aksjonærturbulente tidene. Hun fremhever også samarbeidet med økonomisjef Hans Petter Brynildsen, som sto last og brast med bedriften i alle år. Hanne satt selv som styreleder i eierselskapet i 18 år. 

1855: Bryggeriet er Østfolds eldste industribedrift. Familien Egenæss tok over fra 1905. . 

HAN SA BORG 

Vi vil gjøre det interessant å eie bryggeriet. Omsetning og lønnsomhet er viktig, men ansatte, arbeidsmiljø og kultur er også veldig viktig for å drive en sunn og god bedrift. 

Hanne Egenæss Wiig mener at både hun selv og de tre søstrene har med seg mye av farens bryggerikunnskap og vilje, i tillegg til morens styrke. Hun mener også at det er viktig å la ulike mennesker og grupper være ulike. Hovedkontoret er i Bergen og salgskontoret har hovedbase i Oslo. Men i Sarpsborg vil det være bryggeri og ansatte med bryggerikunnskap i uoverskuelig fremtid. 

Humor og humør har hun etter sin far, og forteller om en herlig kommentar Per Egenæss kom med da navnekampen mellom Hansa og Borg pågikk på sitt heteste. Han ønsket dypt og inderlig at Borg skulle sitte igjen med mist 50 prosent eierandel i firmaet som ble til Hansa Borg.  

Per Egenæss ville veldig gjerne at det skulle hete Borg Hansa, men når han innså at dette ikke nådd frem, sa han: 

– Han sa Borg? Ja, det er greit det!