Sanitetskvinnen

PENSJONISTBOLIG: Sonja Opsund og Leif Gade ved eldreboligene i Storgata. 

Sarpsborg sanitetsforening skaffer husly med ordnede forhold til godt voksne som behøver det. 29 velstelte leiligheter i solfylte og sentrumsnære omgivelser gir en god pensjonisttilværelse for sarpinger. 

– Nå bor det fire menn og resten damer i leilighetene her i Storgata. Vi er ikke noe bosenter, men har fellesrom hvor vi møtes jevnlig til kaffe, sier styreleder Sonja Opsund. 

Hun bor selv i en av leilighetene i Storgata og stortrives. Godt voksne mennesker bor i sin egen leilighet, men har et sosialt nettverk i nabolaget. Sanitetsforeningens mål er at prisen skal være så lav som mulig, men at det samtidig er leieinntekter nok til at boligene holdes godt vedlike. 

FOLK SOM BEHØVER 

Pensjonistboligene er populære og det er venteliste. Men ingen flytter ut, så leiligheter blir ikke ledige før noen går bort. Stiftelsen sørger for at alt er strøkent i boligene og ute. 

– Styret har behovsprøving når vi skal avgjøre hvem som kan få leie ledige boliger. Formålet er å tilby boliger til eldre, og det er naturlig at vi ser på hvem som virkelig behøver det, forteller styremedlem Leif Gade i Sarpsborg sanitetsforenings stiftelse Boliger for eldre. 

Stiftelsen ble opprettet av sanitetsforeningen i 1970. Den 28. januar 1972 var den offisielle åpningen en viktig hendelse og milepæl for Sarpsborg-samfunnet. Tomta på syv mål ga plass til en lav konstruksjon med leiligheter i vakre omgivelser tett på sentrum. Mange år senere fikk man kjøpt tomta av Sarpsborg kommune. 

SARPSBORG SANITETSFORENING 

Sarpsborg sanitetsforening er en del av Norske Kvinners Sanitetsforening. Med sine 42.000 medlemmer blir dette Norges største kvinneorganisasjon.  

Siden etableringen i 1896 har medlemmene jobbet på frivillig basis for dem som trenger bistand i samfunnet, spesielt der behovet er størst. Alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst, og eldre en god alderdom. 

Sanitetskvinnen Sonja Opsund i Sarpsborg har hatt verv i foreningen siden 1984. Men interessen og medlemskapet ble til allerede på 1960-tallet. 

– Jeg husker at jeg ble inspirert av søster Maja som jeg møtte ved barnekontrollen. Hun var sanitetskvinne og fikk meg med, smiler hun. 

Nå nyter Sarpsborg-kvinnen alderdommen i leiligheten i Storgata, i godt naboskap med andre pensjonister. I egen leilighet med gode naboer, høy trivsel og vaktmestertjeneste.