Gir ungdom spillerom for ny kultur

GAMING: Ole Martin Pedersen Gjestad (t.v.) og André Altier tilbyr ungdommen et topp moderne dataspillsenter og sosial møteplass. 

I en restaurert kjelleretasje under Sarpsborg scene vokser og trener fremtidens kulturtalenter. Ungdommens kulturhus (UK) er en rekrutteringsarena for Sarpsborgs kulturliv. Men arbeidet gjøres på ungdommenes premisser.

I en egen inngang til venstre for hovedinngangen til Sarpsborg scene møter vi unge, energiske og drivende ungdomsarbeidere. De er førnøyde med nyoppussede lokaler, utstyr og fasiliteter som kommer ungdommen til gode. Men enda mer stolte er de av at unge kulturinteresserte ungdommer blomstrer i lokalene, og at de selv lærer mye av et gjensidig respektfullt samarbeidsklima på huset.

– Vi skal skape de arenaene som ikke finnes i dag, sier klubbleder Ole Martin Pedersen Gjestad.

ESPORT OG RIKHOLDIG TILBUD

UK, det nye kulturhuset for ungdom, har allerede gjort seg bemerket i Norge og til dels i utlandet. André Altier stortrives i jobben sammen med ungdom fra 13 til 20, og han understreker ordet sammen. Det flunkende nye gamingrommet har plass til 18 ungdommer, mens det nå av koronahensyn er maksimalt 10 samtidig i rommet.

Ole Martin kan fortelle at dette nå er Norges første og største kommunale esport-senter, og at de har fått et skred av henvendelser og nysgjerrighet utenfra.

– Vi har tidligere hatt Norgescupen, en dataspilliga for ungdom. Da vi økte kapasiteten med 10 nye PCer og skapte dette nye rommet, dukket det plutselig opp helt nye folk og ny kompetanse. Nå bygger vi også faktisk Sarpsborg i dataspillet Minecraft, et stort og komplisert prosjekt. I jobben min er det herlig å se at de unges kompetanse og sosiale liv blomstrer her på huset, smiler Altiér.

Det går i mange ulike dataspill, og ungdom får anerkjennelse for det de kan og er gode på. Ungdommens kulturhus er også veldig mye mere enn et esportsenter, de har dansesal, kunstrom, fullt utstyr musikkrom, mediarom og en storsal hvor det gjennomfører alt fra konserter, biljardturneringer, fredagsdisko m.m. Mitt i lokalet er det en stor ungdomscafe med mange koselige kriker og kroker.

– Vi har også et rikt utvalg av kioskvarer i cafene og serverer gratis middag tre dager i uken, forteller klubbleder Pedersen Gjestad.

UNGDOMMENS KULTURHUS: Ole Martin Pedersen Gjestad (fra venstre), André Altier, Fredrik Mathisen, Niklas Skjelin og Martin Halvorsen ønsker ungdom velkommen til det nye Ungdommens kulturhus. 

CAFÉ UK – LIVE SENDINGER

Ungdommens nyeste prosjekt som blir kalt Café UK skaper en trygg sosial arena samtidig som det henger sammen med tilbud som TV-produksjoner, debattmøter, konserter og annen kultur. Her kan de unge trene på oppgaver og roller som tekniker, programleder, manusforfatter, inspisient og mer. 31-åringen Martin Halvorsen har allerede rukket å jobbe 12 år med ungdom, noe han stortrives med i det nye lokalet.

– Jeg føler at vi har fått et skikkelig ungdomshus. Vi som jobber her tar rollen som veiledere på ungdommens premisser. Samtidig er det såpass gjensidig tillit at man åpner seg for hverandre og forsterker på den måten læringen. Vi veilederne prøver å være unge, samtidig som vi legger til rette, så det er selvsagt lærerikt for oss også, forteller Halvorsen.

Niklas Skjelin er artisten som jobber med innhold og formidling gjennom ulike kulturprosjekter på Café UK. Sammen med Fredrik Mathisen, som er lærling innen mediegrafikkerfaget, tilrettelegger han og trener de unge til livesendinger på 40 minutter hver mandag. Dette streames i ulike digitale kanaler, slik at både ungdom og foreldre kan få være publikum og tilskuere.

– Vi har hatt debatter her, blant annet om ungdomsvold. Ungdommen selv velger tema, diskuterer og åpner seg opp om hva de mener er greit og hva som absolutt ikke er greit, forteller Skjelin.

Ungdomsarbeiderene ser også at flere de unge som kommer til UK hver uke bygger solid kunnskap. Rent teknisk fanger de opp nye trender og ting noen ganger raskere og bedre enn sine læremestere.

– Dette er nok et solid springbrett for unge som vil ut i kulturbransjen, samstemmer de to.

KOMMUNENS UNGDOMSSATSING

Utgangspunkt for ungdomsarbeidet til team barn og unge er å skape fritidstilbud for at barn og unge skal føle tilhørighet, medvirkning, oppleve mestring og skape relasjoner.

Formålet til team barn og unge er:

 • Drift og utviklingsansvar for Ungdommens kulturhus samt fire fritidsklubber, hvorav én er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede i alle aldere.
 • Jobber forebyggende med fokus på barn og unges holdninger til rus og mobbing. Fremmer brukermedvirkning ved å gi de unge en aktiv deltakelse iblant annet fritidstilbudets innhold, skape et godt fritidsmiljø som gir de unge styrket identitet, selvfølelse og redskap til mestring og utvikling.
 • Ung arrangør, jobbe systematisk for økt ungdomsmedvirkning. Målet er å synliggjøre og oppmuntre den innsatsen ungdom gjør på arrangørsiden. Ungdom som arrangører vil øke ungdoms eierforhold til de ulike arrangementet, og dette vil bidra til fornying og sette tydeligere ungdomspreg på arrangementene.
 • Tilby gratis kurs, workshoper eller andre aktiviteter som øker inkludering, og styrker de unges identitet og muligheter, samt stimulere til etablering av selvdrevne grupper innenfor de ulike kulturuttrykkene.
 • Produsere, utvikle og formidle kulturtilbud for hele kommunens befolkning, men skal ha fokus på barn og unge. Skape engasjement, gode kunstneriske og solide arrangementer er avhengig av et godt samarbeid mellom ulike kulturaktører, næringsliv og enkeltpersoner. Skape en god balanse mellom ansatte som tar ansvar for nødvendig formell struktur og de unges eierskap til lokalene og egen kulturskaping.

Det er til sammen 16 engasjerte ungdomsarbeidere som jobber på de ulike åpningsdagene ved Ungdommens kulturhus.

ÅPNINGSTIDER:

 • MANDAG: 15.00–20.00
 • TIRSDAG: 15.00–20.00
 • ONSDAG: 15.00–20.00
 • TORSDAG: 14.30–17.30
  (JUNIOR-TILBUD FOR 5.–7. KLASSE)
 • FREDAG: 18.00–22.00
 • SØNDAG: 14.00–18.00