Levende lokaler i sentrum

INNSIKT: Sandra Widlund og Bente Kjenstad Jæger går systematisk til verks for å skaffe grundig innsikt i hva folk vil med sentrum.

Sarpingen Sandra Widlund (24) går nå systematisk til verks for å kartlegge hva drivere, gårdeiere, kommunen og andre ønsker mer av i byens sentrum.

T il sommeren avslutter hun sitt masterstudium i entreprenørskap og innovasjon. Frem til jul gjør hun et detaljert og omfattende stykke arbeid for hjembyen og byutviklingen. Daglig leder Bente Kjenstad Jæger for isarpsborg leder prosjektet «levende lokaler», og er storfornøyd med sin nye ressurs. Ikke bare fordi Sandra Widlund er kompetent for oppgaven, men også fordi hun selv er i målgruppen unge voksne sarpinger.

– Innsikten vi skaffer oss gjennom dette prosjektet er absolutt ikke basert på synsing, men innsikt og kartlegging. Avgjørelser som skal tas for fremtidens Sarpsborg sentrum skal baseres på at vi får ærlige meninger fra ulike interessenter og aldersgrupper av mennesker, forteller Sandra Widlund.

ØNSKER HJEMFLYTTERE

Hun startet jobben i prosjektet 1. september, og er allerede godt i gang med detaljert kartlegging i form av masse intervjuer og undersøkelser. Vi snakker om gårdeiere, brukere, butikkdrivere, restaurantbransjen, folk som vil skape aktiviteter, fremtidige næringsdrivende og ulike sarpinger. Slikt sett samles datagrunnlag for analyser, planer og beslutninger for fremtiden.

– Vi ønsker selvsagt også hjemflyttere, altså unge voksne som kommer tilbake til hjembyen sin. Men først må vi finne ut hva som trigger disse målgruppene, sier hun.

Arbeidsmodellen hun bruker i jobben går fra idé til testfase og prototyping, og alt handler om å gjøre Sarpsborg mer attraktiv for brukerne av sentrum. Bak prosjektet «levende lokaler» står kommunen, isarpsborg og Sarpsborg Næringsforening. Disse aktørene samarbeider tett i prosjektet som ledes av isarpsborg. Selskapet jobber for at Sarpsborg skal bli et bedre sted å jobbe, bo og besøke. Det å gjøre byen levende og attraktiv er en av de viktigste målsetningene og oppgavene.

LOKALER: Sentrum har noen tomme lokaler. Isarpsborg analyserer nå behovet grundig. Målet er å skape relevant innhold og mer liv i Sarpsborg. 

TENKER ALTERNATIVT

– Vi må tenke litt alternativt for å finne ut hva byen skal brukes til. Det er mye mer man kan gjøre enn bare å åpne flere butikker og spisesteder. Det går for eksempel an for flere aktører som driver med ulike ting å dele lokaler og samarbeide for å nå kundene, smiler Widlund.

Men samtidig er hun klokkeklar på at ingen føringer eller konklusjoner skal komme for tidlig. Først skal innsikts-arbeidet gjøres ferdig. Hun lover god involvering av de unge. Det er mange unge voksne som er med i arbeidet rundt prosjektet på ulike måter. Næringsforeningens ung-gruppe er både ambassadører og en ressurssterk gruppe som involveres.

STARTER PROSESSER

Daglig leder Bente Kjenstad Jæger mener forteller at prosjektet «levende lokaler» setter i gang positive prosesser.

– Ressursene vi legger ned i dette prosjektet setter overraskende raskt i gang viktige prosesser. Vi merker allerede økt interesse for å vurdere etablering i sentrum. Sentrumsdrivere fremsnakker samarbeid og hvordan det er å drive i sentrum, og kontakten vi gjør mot nye drivere viser at vi klarer å skape interesse for visninger sier hun – og fortsetter;

– Vi blir oppmerksomme på hvilke lokaler som kan leies ut slik de er, og får kartlagt krav som nye leietakere har for å vurdere etablering i sentrum.

Kjenstad Jæger ser også verdien av innsikter og kartlegging for at de skal kunne gå systematisk til verks for å fylle lokaler på kort og lang sikt i samarbeid med gårdeiere. Isarpsborg jobber også proaktivt for å kontakte potensielle nye drivere, og deretter koble på gårdeiere som har lokaler til leie.

GODT SAMARBEID

– Jeg er imponert over hvor godt samarbeid det er mellom sentrumsdriverne. Det støtter hverandre, og de deler erfaringer og kompetanse. Flere sentrumsdriver har vært på ulike kompetansehevende kurs som de har fått gjennom tilskudd vi fikk fra kommunen, og det bidrar til utvikling og engasjement. Mange har blitt veldig flinke til å fremsnakke hverandre, samtidig som man unner hverandre suksess. Det er et godt grunnlag for samarbeid i sentrum, sier hun.

Antall nyetableringer øker, og det skjer fysiske forandringer i sentrum. Torget får straks ny lekeplass, Nils Hønsvalds gate skal bli gågate og det satses helt fra torget til Borgarsyssel museum. Det er et mål å skape bedre søndagstilbud i Sarpsborg sentrum, og derfor vil isarpsborg bidra til å styrke dette fremover. Det skal være liv i byen også på søndager.