Underholdning på sikre premisser

TRYGG FORESTILLING: Halvor Titlestad (fra venstre), Ulf Erik Gangestad og Sara Norlin ønsker publikum velkommen til trygge opplevelser på Sarpsborg scene. 

Sarpsborg scene skinner i sin nye fulle prakt, og nå øker både ambisjonene og antall forestillinger igjen. Men smittevern og hensyn til publikums sikkerhet henger aller høyest.

Sarpsborgs nyrestaurerte hovedscene byr på fasiliteter og muligheter som ingen andre i Østfold kan, med orkestergrav, ny teknikk og mye mer. Så langt er det bare et mindretalls publikummere som har fått oppleve dette. Covid-19 og smittevernhensyn gjør konserter og arrangementer mer nedskalerte en de ville vært uten en pandemisituasjon. Men de ansatte på Sarpsborg scene tilrettelegger trygge omgivelser og ønsker publikum velkommen til mange store kulturopplevelser utover høsten og vinteren.

– Vi mener kulturopplevelser er ekstra viktige i den tida vi er inne i. Vi skal være et sted det er hyggelig å gå til, og gjør derfor alt vi kan for å følge alle aktuelle retningslinjer, slik at publikum skal føle seg trygge når de er her, sier teamleder Halvor Titlestad.

DESINFISERT: Driftsansvarlig Ulf Erik Gangestad passer på at det desinfiseres og vaskes ofte på berøringsflater, og oppfordrer alle til å vaske og rense hendene. 

GRUNDIG TILPASNING

Sammen med produsent Sara Norlin, driftsansvarlig Ulf Erik Gangestad og de andre ansatte på Sarpsborg scene, jobber han grundig og mye med å tilpasse publikumstilbudet i kultursalen til rådende smittesituasjon. Det må også litt ekstra bemanning til for å løse alle de nye utfordringene som dukker opp. Planlegging og logistikk påvirkes massivt, og det fires ikke på kravene.

– Vi har tilrettelagt og gjort mye tilpasninger for publikum, og jeg synes også at våre gjester er veldig flinke til å akseptere og respektere alle tiltakene. Det gode samarbeidet mellom ansatte og publikum er veldig viktig og nødvendig, sier driftsansvarlig Gangestad.

Alle som har kjøpt billett til en forestilling får epost dagen før, så de er forberedt på det som møter dem og det som skal skje. Mye handler om avstander, renhold, veiledning og logistikk for å hindre nærkontakt mellom folk.

Allerede når du kommer inn i foajeen merker du at ting er annerledes enn det var før. Publikum sluses gjennom og inn til sitt sete uten å passere for mye tett på. Det aller viktigste er å ikke få ansamlinger av for mange mennesker som ikke er i samme husstand.

UBRUKTE SETER: Mange av setene i salen er ikke i bruk, for å sikre avstander ute i salen hos publikum. 

GARDEROBEN STENGT

– Vi kan slippe inn inntil 200 publikummere pluss utøvere, og det er ikke halvfull sal engang. Mange seter er merket og brukes ikke. Det er bare folk i samme husstand som kan sitte ved siden av hverandre, maksimalt fire personer, forteller Gangestad.

De tomme og sperrede setene i salen kan brukes til å legge fra seg ytterjakke, for garderoben er en potensiell køskaper – og dermed stengt nå.

Serveringen påvirkes også av de samme retningslinjene. Nå har Sarpsborg scene allerede gjennomført endel arrangementer, og tar med seg all erfaring videre til ansatte som er godt drillet i prosedyrer og sikkerhetstiltak.

Alle utøvere og aktører som opptrer på scenen må også gjennom HMS-innføring. Rengjøring av overflater som berøres renses og vaskes – igjen og igjen. Når det er to forestillinger på én og samme dag, blir det både desinfisert og vasket før nytt publikum slipper inn i salen.

AVSTAND: Gode og viktige råd fortjener mange påminnelser. 

TIPS OG RÅD TIL PUBLIKUM

  • Hold avstand på 1 meter til andre.
  • Vask hender og bruk desinfeksjonsvæske.
  • Hold deg hjemme om du er småsyk.
  • Vær tidlig ute.
  • Mer informasjon på sarpsborgscene.no